Loading...

På uppdrag av Trygghets- och Säkerhetsenheten på Stadskontoret (TOSE) har Anna Envall Lundberg under flera år utvecklat Malmö Stads långsiktiga arbete med kriskommunikation. I arbetet ingår såväl strategiskt kommunikationsstöd som rapporter och kreativt projektledningsstöd:

 • Ansvarsfördelning skadekostnader
 • Boendetrygghet
 • Central krisledningsplan
 • Evenemangssäkerhet
 • Fem fokus (samarbete med polisen)
 • Fjärrvärmeprojektet (i samarbete med LTH och Energimyndigheten)
 • KIM Kriskommunikation i ett Mångkulturellt Malmö
 • Krisstöd
 • Risk och Sårbarhetsanalyser
 • Styrel (i samarbete med Energimyndigheten)
 • VMA-kampanj (i samarbete med Räddningstjänsten Syd)

I samarbete med Anna Holm PR & Kommunikation har Anna Envall Lundberg genomfört medieträningar med bland annat Fosie Stadsdelsförvaltning och Stadsbyggnadskontoret.

På uppdrag av  Malmö stad (Trygghets- och Säkerhetsenheten på Stadskontoret) utvecklar och underhåller Bengt Rasmusson på Portal413 ett digitalt system för systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Det ska kunna hantera upp till 1500 verksamheter och ca 5000 användare.