Loading...

På uppdrag av Eifab – Eslövs Industrifastigheter – tog Anna Envall Lundberg på Portal413 under 2015 fram en varumärkesplattform för företaget. Den nya grafisk profilen är nu kompletterad med ett attraktivt mässmaterial (roll-ups, visitkort och en profilbroschyr) som ska locka intresserade till såväl Eifab som till Eslöv.

Hösten 2015 - våren 2016 har Portal413 även haft i uppdrag att göra en marknadsanalys och ta fram en marknadsplan för Eifab. Under sommaren 2016 lanserades Eslövs Industrifastigheters nya hemsida som Bengt Rasmusson byggt med den allra senaste tekniken för hemsidor. 

Förutom en responsiv design som är anpassad för såväl mobiltelefoner som iPads och datorer, så är sidan "laddad" med bland annat kontaktformulär där kunderna kan skicka in allt från allmänna frågor till rent praktiska frågor (driftsfrågor, nycklar och passersystem och hyresadministration), men också kunna be om råd och hjälp rörande eventuell expansion och konkreta frågor kring om- och tillbyggnation.

Håkan Sandbring har under flera år följt Eifab och fotograferat deras fastigheter. I samband med den nya hemsidan och framtagandet av profilbroschyren har även flera av Eifabs hyresgäster intervjuats och fotograferats. Även detta är ett led i Eifabs öbskemål om att föra en aktiv dialog med sina kunder för att skapa delaktighet, för att snabbt och effektivt kunna möta kundernas önskemål på att växa eller krympa i befintliga lokaler.

Uppdrag:

  • Grafisk profilmanual Eifab
  • Mässmaterial – rollups
  • Profilbroschyr (form, foto och text)
  • Marknadsanalys
  • Marknadsplan
  • Hemsida

Läs mer om Eslövs Industrifastigheter »