Loading...

Anna Envall Lundberg och Sune Lundberg har i uppdrag att se över den strategiska kommunikationen och varumärkesstrategin för företaget WellbeMed. Uppdraget innefattar även varumärkesstrategi för de produkter som företaget arbetar med att att lansera samt hur företagsnamnet kan kombineras med dessa.

I uppdraget har följande moment ingått:

  • logotyp och grafisk profilering för företaget
  • design av produkter (förpackningar etc)
  • design av hemsidor
  • marknadssegmentering, analys och strategi
  • marknadsanalys i form av genomförd fokusgrupp
  • produktkalkyler och prisstrategier
  • lanseringsmodeller och förslag på lanseringsstrategi