Loading...

Eslövs kommun är en långvarig kund och samarbetspartner till Portal413. De senaste två åren har vi framförallt arbetat med Därför:Eslöv – Eslövs kommuns näringslivsdagar.

Anna Envall Lundberg har haft det övergripande ansvaret för kommunikation av såväl 2015 års som 2016 års näringslivsdagar. Bengt Rasmusson har producerat hemsidan och Håkan Sandbring har i flera år anlitats som fotograf under evenemangsdagarna.

Nedan följer några andra uppdrag genom åren:

På uppdrag av Eslövs kommun tog Anna Envall Lundberg och Håkan Sandbring på Portal413 under 2011-2012 fram en profilbroschyr för besökare, boende och nyinflyttade kallad Adress Eslöv. Broschyren uppdaterades under 2013. För Eslövs kommun har Anna Envall Lundberg även gjort kommunens årsredovisning, kommunikationsplan och grafisk profilmanual för Eslövs 100-årsjubileum, och Anna och Bengt Rasmusson har producerat hemsidorna till såväl evenemanget Eslöv Lyser som näringslivsdagarna Därför:Eslöv.

Uppdrag:

  • Övergripande kommunikationsansvar Därför:Eslöv 2015 och 2016
  • Kommunikationsplan Eslövs 100-årsjubileum
  • Grafisk profilmanual Eslövs 100-årsjubileum
  • Årsredovisning (2007, 2008, 2009, 2010)
  • Profilbroschyr (Form, foto och text)
  • Hemsidor "Därför-Eslöv" och "Eslöv Lyser"